Disclaimer

Bij het verstrekken van de informatie op deze site beroepen wij ons op het recht op vrijheid van meningsuiting zoals dat onder meer gewaarborgd is in artikel 10 lid 1 van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden.

De tekst op deze website bevat algemene informatie en is niet toegespitst op individuele personen.

De website werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niemand kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden die hierin vermeld zijn.